Menu

Home

Oferty specjalne

Dla zdrowia

Dla urody

Dla rodziny i dzieci

Dla biznesu

Restauracja LATERNA

SPA & Wellness

Klub HYDROFOBIA

Galeria

Kontakt

Voucher

Kołobrzeg


Atrakcje Kołobrzegu


Kołobrzeg

Kołobrzeg położony u ujścia rzeki Parsęty, wśród nadmorskich lasów, w Województwie Zachodniopomorskim. Jest czwartym co do wielkości ośrodkiem miejskim w regionie. Pobliskie złoża borowin sprawiają, że do miasta chętnie ściągają kuracjusze, nie tylko z zachodniej części kraju. Miasto często gości też obcokrajowców – głównie Skandynawów i Niemców. Leczy się tu głównie choroby górnych dróg oddechowych, krążenia i choroby stawów. Historia Kołobrzegu sięga VIII wieku, kiedy istniała tu osada znana z pozyskiwania soli z solanek. Prawa miejskie Kołobrzeg uzyskał w kolejnym stuleciu, wtedy też pojawił się tu pierwszy gród. W X wieku Mieszko I włączył ośrodek do państwa polskiego.

Historia Kołobrzegu jako uzdrowiska ma swoje początki w 1830 r., kiedy to otwarto tu pierwszy zakład kąpieli solankowych i przed nadmorskim miastem pojawiła się zupełnie nowa perspektywa. W walkach o miasto w 1945 roku zniszczone zostały niemal wszystkie ośrodki uzdrowiskowe. Jednak pod koniec lat 50-tych przyjmowano tu już tysiące kuracjuszy.

Do odwiedzenia Kołobrzegu zachęcają też jego liczne zabytki. Wśród nich są m.in. gotycka Bazylika Mariacka czy neogotycki Ratusz. Warto zobaczyć również pozostałości umocnień twierdzy kołobrzeskiej.


Latarnia ma wysokość 26 metrów. Zasięg światła wynosi 29,6 km. Latarnia znajduje się przy wejściu do portu, zbudowana na prawym brzegu Parsęty, przy początku falochronu ochraniającego wejście do portu. Z centrum Kołobrzegu należy się kierować na północny zachód w stronę portu. Po raz pierwszy światło zapalane dla celów nawigacyjnych pojawiło się w Kołobrzegu w 1666 roku. Wykorzystywano do tego celu wieżyczkę budynku zarządu portu. Światło to było zapalane tylko okazjonalnie w czasie zawijania statków do portu. W późniejszym czasie światło zapalano na falochronie. W 1945 roku latarnię wysadzili niemieccy saperzy, ponieważ stanowiła doskonały punkt orientacyjny dla polskich artylerzystów podczas walk o Kołobrzeg w marcu 1945 roku. Wkrótce po zakończeniu działań wojennych przystąpiono do budowy nowej latarni. Wybudowano ją w nieco innym miejscu, wykorzystując fundamenty potężnych zabudowań fortecznych (poprzednia latarnia stała przed fortem, obecna stoi na jego głównej platformie). W latach 1979-1981 dokonano kapitalnego remontu latarni, wymieniając między innymi soczewkę o średnicy 50 cm na nowy, obrotowy zestaw reflektorów halogenowych, zmieniono stare drewniane schody wewnątrz wieży na metalowe.


Stare Miasto z zachowanym zabytkowym układem ulic zabudowanych nowymi domami ale stylizowanymi na zabytkowe. Ta charakterystyczna zabudowa obejmuje obszar pomiędzy Ratuszem a rzeka Parsętą. Ratusz powstał w XIV wieku. Ozdobiony jest 5 małymi wieżyczkami i jedną strzelistą główną wieżą. Podczas oblężenia w 1807 roku został całkowicie zniszczony , zachowały się tylko gotyckie piwnice i część narożnika z kamiennymi filarami. W latach 1829-32 wzniesiony został nowy gmach ratusza, w/g projektu Schinkela. Dzisiaj ratusz jest siedzibą władz miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Galerii Sztuki Współczesnej.

Kołobrzeg przez wiele lat pełnił rolę twierdzy. Najwięcej fortyfikacji zbudowano w XVII i XIX wieku. Niektóre z nich zachowały się do dziś. Amfiteatr na ulicy Fredry 1 został wybudowany na forcie Wilczym z 1807 roku. Przy plaży widać mury kamiennego szańca.


Regionalne Centrum Kultury (2010 r.)

Regionalne Centrum Kultury składa się z dwóch budynków - zmodernizowanego budynku głównego, w którym znajdowało się kino "Kalmar", oraz dobudowanego przeszklonego, otwartego pawilonu mieszczącego sale prób, małą scenę i kawiarnię. W budynku głównym mieści się obecnie sala koncertowo-teatralna wraz z główną sceną. Centrum skupia lokalny ruch artystyczny - zarówno profesjonalny, jak i amatorski. To tutaj odbywają się najważniejsze wydarzenia kulturalne w uzdrowiskowym Kołobrzegu - teatralne, muzyczne, jak również kameralne projekcje filmowe. Regionalne Centrum Kultury otrzymało imię Zbigniewa Herberta - poety i pisarza odznaczonego Orderem Orła Białego.


Kołobrzeski port morski położony nad Morzem Bałtyckim, u ujścia rzeki Parsęty to port handlowo-rybacki posiadający marinę jachtową i pełniący także funkcję pasażerską. W porcie działają nabrzeża przeładunkowe, dwie stocznie, Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb. W Kołobrzegu znajduje się brzegowa stacja ratownicza SAR oraz morskie przejście graniczne. Wielkość statków wchodzących do portu Kołobrzeg nie może przekraczać 75 m długości lub 4,70 m zanurzenia dla wody słodkiej. Redę portu Kołobrzeg stanowi akwen ograniczony linią kołową o promieniu 1,5 Mm wyprowadzoną z pozycji czerwonej latarni wejściowej wschodniego falochronu. Kanał portowy od głowicy falochronu wschodniego do południowo-wschodniej granicy portu ma powierzchnię 166 107 m², a kanał portowy od obrotnicy do Kanału Drzewnego 840 m². Funkcja portowa jest najstarszą funkcją miastotwórczą Kołobrzegu, choć miasto rozwijało się w oderwaniu od portu. 18 marca 1945 roku Fort Ujście w porcie był ostatnim punktem oporu wojsk niemieckich w czasie obrony Twierdzy Kołobrzeg, do ostatnich dni obrony poprzez port trwała ewakuacja niemieckich żołnierzy i cywilów. W 1964 Minister Żeglugi ustanowił formalnie w Kołobrzegu port morski. W 1996 r. połączono zarządzanie miastem i portem tworząc Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg.


Spacerując po tej części miasta nie sposób ominąć najbardziej charakterystycznego punktu jakim jest molo o długości 220 m. Od mola do portu na długości 400 metrów ciągnie się szeroki deptak nadmorski, który jest wspaniałym miejscem do spotkań. Przy deptaku na wysokiej wydmie stoi Pomnik Zaślubin z Morzem. Mijając sanatorium Bałtyk znajdziemy się na Promenadzie Wydmowej mierzącej 2 km. Jest jedną z najpiękniejszych i najdłuższych promenad nad Bałtykiem. W sezonie jak i poza nim natkniemy się tam na tłumy kuracjuszy oraz turystów. Wzdłuż promenady rozciągają się kawiarenki, lodziarnie, smażalnie ryb i ogródki piwne. Promenada prowadzi skrajem parku nadmorskiego, wzdłuż którego rozciąga się uzdrowiskowo - wypoczynkowa część Kołobrzegu. U końca promenady znajdują się pozostałości fortu Kamienny Szaniec. Po prawej stronie w parku znajduje się kołobrzeski amfiteatr, słynący z odbywających się tu jeszcze przed paroma laty Festiwali Piosenki Żołnierskiej.


Fort Ujście powstał w latach 1770-1774. Wzniesiony został u ujścia Parsęty na prawym brzegu rzeki w miejscu, w którym wcześniej od 1627 roku znajdował się szaniec ziemny. Powodem zbudowania bastionu były doświadczenia wojenne z lat 1760-1761. Okazało się bowiem, że dotychczasowe umocnienia nie są w stanie zapobiec opanowaniu portu wojennego przez przeciwnika. Od XIX wieku na obiekcie od strony morza usytuowana była latarnia morska. W latach 1832-1836 fort zmodernizowano. W 1945 roku był to ostatni niemiecki punkt obrony Twierdzy Kołobrzeg ewakuowany w nocy z 17 na 18 marca. Po II wojnie światowej na rotundzie fortu żołnierze radzieccy zbudowali nową ceglaną latarnię morską, która oprócz funkcji użytkowych w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pełniła rolę pomnika bohaterstwa Armii Radzieckiej. Trzon zachowanego fortu stanowi trzykondygnacyjna ceglana rotunda, w której w poziomie piwnicznym był magazyn, przyziemie stanowiło pomieszczenie dla piechoty, a piętro stanowisko artylerii. Od zewnątrz bastion otoczony jest ceglanym murem. Fort Ujście udostępniony jest do zwiedzania. Od strony portu wokół dzieła fortyfikacyjnego w okresie letnim rozlokowane są kramy z upominkami, cześć terenu zajmuje skwer zieleni, w piwnicach rotundy urządzono kawiarnię, a na latarni morskiej znajduje się taras widokowy.


JANTAREM Z KOŁOBRZEGU NA BORNHOLM

Kołobrzeska Żegluga Pasażerska Sp. z o.o. - armator statku Jantar - od 1994 roku organizuje przybrzeżne rejsy wycieczkowe, rejsy międzynarodowe oraz morskie wyprawy dla wędkarzy i płetwonurków. Naszą flagową jednostką jest "JANTAR", oddany do eksploatacji w czerwcu 2005 roku, nowoczesny, luksusowo wyposażony katamaran pasażerski. Na trzech pokładach do dyspozycji pasażerów są bogato wyposażone: kawiarnia, dyskoteka i restauracja, pełniące równocześnie rolę salonów pasażerskich. Każde pomieszczenie posiada własne zaplecze gastronomiczne i barowe.


Słone miasto

Panew do odparowywania soli i haki panwiowe od dawna znajdują się w herbie Kołobrzegu. Od bardzo wczesnego średniowiecza (VII w.) pozyskiwano sól ze źródeł solanki bijących w okolicy dzisiejszej Wyspy Solnej. Tutaj zaczynał się w średniowieczu słynny Szlak Solny, któremu miasto zawdzięczało bogactwo. Sól przyciągała do Kołobrzegu kupców, tak jak dziś wysoko zmineralizowane solanki ściągają kuracjuszy. Poza dobrodziejstwem zawartym w słonej wodzie uzdrowisko może zaoferować specyficzny mikroklimat oraz pokłady cenionej borowiny. Na nadmorskim bulwarze i w parkach widać bardzo wielu Niemców. Ich język słychać we wszystkich, luksusowo urządzonych sanatoriach. Tradycje uzdrowiskowe w mieście pielęgnowane są już od prawie 200 lat. Leczy się tu choroby układu oddechowego, krążenia, narządów układu ruchu (reumatyczne, zwyrodnieniowe, pourazowe) oraz choroby układu hormonalnego i przemiany materii (głównie cukrzycy i tarczycy).


Bindaż czyli chłodnik

Bindaż, inaczej berso, chłodnik czy kolebka to element architektury parkowej znany już w dobie renesansu, często stosowany we wspaniałych ogrodach barokowych. To rodzaj szpaleru, w którym podatne do formowania graby lub lipy tworzą nad aleją sklepienie podtrzymywane konstrukcją kratownicową.


Na połów troci i łososia

Parsęta nie tylko płynie przez Kołobrzeg, o czym słowami Janusza Przymanowskiego podczas kołobrzeskiego festiwalu śpiewał kiedyś Adam Zwierz. Przez wędkarzy bywa nazywana królowąrzek. Tarliska mają tu lipień, pstrąg, łosoś i troć. Najlepsze łowiska znajdują się na Równinie Białogardzkiej, przez którą rzeka płynie wolniej, często meandrując. Właściwie przez cały rok nad jej brzegami spotkać można wędkarzy zasadzających się na wielką rybę. A że można tu złowić wielką rybę - to rzecz pewna. Podczas zawodów wędkarskich wyławiane bywają łososie ponad metrowej długości. A i trocie z Parsęty to niezłe sztuki - rekordowa troć złowiona w Parsęcie w 2006 r. miała 106 cm długości i ważyła 14,7 kg. Trudno się zatem dziwić, że nad Parsętą organizuje się wiele zawodów wędkarskich. Są to m.in. odbywające się w styczniu Ogólnopolskie Zawody Trociowe o tytuł "Trociowego króla", towarzyskie zawody trociowe "O beczkę piwa", czy "Święto troci i łososia" organizowane w pierwszy weekend lipca przez Towarzystwo Przyjaciół Parsęty. Swoich sił można również spróbować w zawodach "Pstrąg Parsęty" w Osówku i "Ryby Parsęty" w Pustarach.


Z pikerem na dorsza

Wielu szyprów skorzystało w ostatnich latach z unijnych dotacji i zdecydowało się złomować swoje kutry, przez co opustoszały polskie porty rybackie nad Bałtykiem. Choć ruch w nich mniejszy, to paradoksalnie stały się łatwiej dostępne i na pewno bardziej przydatne dla turystów wypoczywających nad morzem. Cieszą się zwłaszcza amatorzy wędkowania. Po dziesięcioleciach ograniczeń w wypływaniu na morze i zakazów amatorskich połowów można w końcu ruszyć po "wielką rybę". W większości portów jest w tej chwili przynajmniej kilka kutrów przystosowanych do wędkarskich wypraw na dorsza. Przy dobrej pogodzie rejsy są całodniowe. Obowiązują niezwykle proste procedury: wystarczy zabrać dowód osobisty i wnieść opłatę. Całą resztą, w tym ubezpieczeniem i pozwoleniem na wędkowanie w wodach morskich zajmują się organizatorzy.


Rent a Tank

Na skraju miasta, przy drodze do Koszalina wielki szyld "Przejażdżki wojskowym sprzętem pancernym" kusi dużych i małych miłośników serialu Czterej pancerni i pies. Zainteresowani niekonwencjonalną formą wypoczynku i dobrą zabawą mogą pod okiem instruktora, czuwającego nad bezpieczeństwem pancernych, odbyć przejażdżkę, która dostarczy niepowtarzalnych wrażeń. Wybrać można wycofane z armii: czołg T55 (36 ton, 800 koni mechanicznych, 350 litrów ropy na 100 km!!!), samochody pancerne, transportery opancerzone lub pływający transporter samobieżny.


Kecz gaflowy Ark

Jest to drewniany kuter rybacki z 1956 roku. W 1987 roku przebudowany został na kecz gaflowy. W 1992 roku uczestniczył w regatach z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki „Columbus '92”, które ukończył na pierwszym miejscu w swojej klasie.


Reduta Solna

Reduta wzniesiona została w czasie ostatniej modernizacji twierdzy Kołobrzeg w latach 1832-1836. Stanowiła kolejne ogniwo fortyfikacji obrony portu. Część murowana zbudowana jest na planie dwóch połączonych kół - większego i mniejszego. W ścianach ze wszystkich stron rozmieszczone są otwory strzelnicze dla broni strzeleckiej i artylerii. Cała budowla dawniej przykryta była ziemią. Reduta otoczona była wałem ziemnym i fosą. W wale wykonano murowane pomieszczenie magazynowe.


Domek Kata

Dom prawdopodobnie pochodzi z XVII w. Był siedzibą rodzin kupieckich Ramlerów i Goelbergów, a w późniejszym okresie różnych rzemieślników. Po zniszczeniach wojennych odbudowany został w 1958 r. Obecnie mieści się w nim restauracja.


Dziki Zachód czeka na Państwa z mnóstwem dodatkowych atrakcji, które umilą Państwa czas.

To idealne miejsce, gdzie można spędzić czas przyjemnie i spokojnie, bądź z mnóstwem wrażeń i przygód razem w grupie lub osobno. Świat wzajemnej integracji, zjednoczenia.

Organizujemy każdy rodzaj imprez, od kameralnych (urodziny, imprezy rodzinne, wesela) do mega imprez plenerowych (Picnic Country, zawody jeździeckie, dożynki powiatowe) a w okresie zimowym kuligi na prawdziwych saniach, zabawy na śniegu, Krainę Św. Mikołaja i wiele innych imprez. To idealne miejsce do organizacji imprez integracyjnych dla pracowników i kontrahentów Waszej firmy. W naszej ofercie znajdziecie także Państwo imprezy wieczorne z tańcami oraz stoły biesiadne przy muzyce.


Hortulus

Ogrody Tematyczne Hortulus Dobrzyca, to kompozycja 28 ogrodów w odmiennych stylach i różnej treści. Największe ogrody: japoński, francuski, rosarium w stylu angielskim, są doskonałym tłem do fotografii ślubnej i okolicznościowej, jak i do sesji ściśle reklamowych. Stają się również obiektem letnich ceremonii ślubnych. Ogrody zmysłów natomiast, są uroczymi zakątkami, w których każdy miłośnik małego piękna znajdzie ulubione miejsce. Tematyka ogrodów rozciąga się od rodzimego i pełnego ciepła stylu wiejskiego, przez egzotyczne linie, barwy oraz zapachy ogrodu śródziemnomorskiego, aż po niespotykane i wysublimowane aranżacje ogrodów wodnych, cienia i zapachu.nagrody i wyróżnienia dla Ogrodów Tematycznych Hortulus Dobrzyca - medal europejski, polska organizacja turystyczna Jako wyjątkowa atrakcja turystyczna, Ogrody Tematyczne wyróżnione zostały wieloma nagrodami.


Trasa Rowerowa

Przez Kołobrzeg przebiega międzynarodowa trasa rowerowa R10. Projekt jest jeszcze w trakcie realizacji i docelowo ma połączyć wszystkie nadbałtyckie miejscowości.

W roku 2010 powstał odcinek łączący Dźwirzyno z Kołobrzegiem i obecnie trasa o długość ponad 20 km i przebiega od Dźwirzyna przez Kołobrzeg aż do Ustronia Morskiego. Trasa jest łatwa (wzniesienia terenu do 10 m) i bardzo malownicza, przebiega przez tereny chronione Natura 2000 oraz przez kołobrzeski Ekopark.