Check in
Check out
kup voucher

Regulamin pobytu ze zwierzętami

 1. Main page
 2. Hotel
 3. Regulamin pobytu ze zwierzętami

Baltic Plaza Hotel**** mediSPA&fit przyjmuje Gości wraz ze zwierzętami domowymi. Warunkiem przyjęcia zwierzęcia do obiektu jest wcześniejsze zgłoszenie tego faktu podczas dokonywania rezerwacji, bądź bezpośrednio przed przyjazdem do hotelu.

 1. Pobyt zwierząt na terenie obiektu wymaga akceptacji kierownika lub personelu recepcji, która odbywa się na etapie dokonywania rezerwacji.
 2. Hotel akceptuje wyłącznie zwierzęta domowe.
 3. Podczas dokonywania rezerwacji prosimy o podanie gatunku/rasy zwierzęcia.
 4. Obiekt  zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia ras/gatunków, które są powszechnie uznawane za groźne lub agresywne.
 5. Za stan zdrowia zwierzęcia oraz konsekwencje związane z jego złym stanem odpowiedzialny
  jest Właściciel.
 6. Poza pokojami, w miejscach ogólnodostępnych  zwierzęta powinny być wyprowadzane na smyczy
  i pod bezwzględną opieką właściciela. W przypadkach szczególnych hotel ma prawo wprowadzenia nakazu założenia kagańca.
 7. Zabrania się wprowadzania zwierząt do części gastronomicznych (Restauracja Laterna, Bar H2O)
  i rekreacyjnych (Strefa SPA oraz Wellness- basen, sauny, jacuzzi, sala gimnastyczna, a także do sal zabaw dla dzieci oraz zewnętrznego placu zabaw). Niniejszy punkt nie dotyczy psów przewodników.
 8. Właściciel zobowiązany jest posiadać własne posłanie dla zwierzęcia.
 9. Właściciel kota musi posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będzie wyrzucać do zbiorczego pojemnika na śmieci.
 10. Właściciel jest zobowiązany każdorazowo sprzątać odchody pozostawione przez swoje zwierzę (woreczki na odchody  są dostępne w recepcji głównej).
 11. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie hotelowych ręczników i bielizny pościelowej dla potrzeb zwierząt, przebywanie zwierzęcia na meblach znajdujących się w pokoju oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych wewnątrz budynku.
 12. Właściciel zwierzęcia, które szczególnie gubi sierść lub w inny sposób brudzi meble zobowiązany
   jest do zapewnienia mu odpowiednich mat chroniących fotele, sofy oraz łóżka.
 13.  Właściciel jest zobowiązany do pokrycia wszystkich  szkód powstałych z winy zwierzęcia, na mieniu hotelu bądź Gości, a także zabrudzeń wymagających dodatkowych działań w celu doczyszczenia
   w cenie określonej przez dyrekcję.
 14. W przypadku pozostawienia zwierzęcia samego w pokoju, prosimy o umieszczenie zawieszki
   na klamce, po zewnętrznej stronie drzwi. Zawieszki są dostępne w każdym apartamencie.
 15. Ze względów bezpieczeństwa sprzątanie pokoi, w których przebywają zwierzęta, odbywa się wyłącznie w obecności właściciela lub podczas nieobecności zwierzęcia w pokoju. W celu ustalenia dogodnej godziny prosimy o kontakt z obsługą.
 16. W przypadku stwierdzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych Gości, niszczy mienie hotelu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych Gości, personel  bezzwłocznie podejmie kontakt z Właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, hotel zastrzega sobie prawo wejścia personelu do pokoju Gościa, również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i odstawienia zwierzęcia do najbliższego schroniska dla zwierząt. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych działań pokrywa Właściciel.
 17. Koszt pobytu zwierzęcia wynosi  60 zł/doba.
 18. Właściciel oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu zwierząt w Baltic Plaza Hotel**** mediSPA&fit i akceptuje jego zapisy.
Location

A place like no other

Baltic Plaza mediSPA & FIT
ul. Plażowa 1, 78-100 Kołobrzeg

Newsletter
Subscribe to our newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close